Elektrik Çarpmalarında İlk Yardım

go to site Elektrik Çarpmalarında Uygulanacak İlk Yardım Yöntemleri

Evlerde ya da işyerlerinde; prizlerden, elektrikli cihazlardan veya elektriğin iletildiği kablolardan kaynaklanan pek çok kaza meydana gelmektedir. İç mekânlardaki bu kazaların dışında, dış mekânlarda da elektrik direklerinden ve yıldırım düşmelerinden kaynaklı kazalar da sıkça görülmektedir. Elektrik akımına maruz kalan kişiye yapılan kurtarma çalışmaları, yardım eden kişiyi de etkileyebileceğinden oldukça dikkatli davranmalıdır. Elektrik çarpmalarıyla ilgili ilk yardım bilgisi bulunmayan kişilerin asla müdahalede bulunmaması gerekmektedir.

Oldukça ciddi sorunlar ortaya çıkarabilecek buy Pregabalin canada elektrik çarpmalarından korunmanın temel yolu, çarpmayı tetikleyebilecek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Elektrikli aletlerin kullanımı günümüzde oldukça yüksek seviyededir. Neredeyse her an, her yerde bulunan ve sıkça ihtiyaç duyulan bu aletler nedeniyle, sürekli elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Yetişkinlerin elektrikli aletler ile çok fazla etkileşimde olmalarından dolayı içinde bulundukları risk, küçük çocuklar için de son derece önem arz ettiğinden her zaman tedbirli davranılmalıdır. Alınacak en basit önlem bile hayat kurtarıcı nitelikte olabilmektedir. Bu sebeple yalnızca ampul değiştirirken bile sigortayı kapatmak ihmal edilmemelidir. Çünkü kimi zaman, lambaların düğmeleri açık olmasa bile kablolar elektrik yüklü olabilmektedirler. Prizler, çocukların davranışları da dikkate alınarak içlerine herhangi bir cisim sokulmaması için güvenlik malzemeleriyle birlikte kullanılmalıdır. Bu malzemelerin hem fiyatı ucuz hem de çok basit kullanışları olan malzemelerdir. Fakat hayat kurtarmadaki rolleri oldukça büyüktür. Elektrik kaçağı olduğu tespit edilen cihazlar asla o şekilde kullanılmamalı, başka birilerinin haberinin olmaması ihtimaline karşı vakit kaybetmeden tamir ettirilmelidir. Evlerde ve işyerlerinde kullanılan tesisatta toprak hattının bulunduğundan emin olunmalı ve kullanılan prizlerde mutlaka topraklı priz olmalıdır.

Elektrik çarpmasının belirtileri gözle görülür türdendir. Çarpılan kişinin derisi üzerinde yanıklar oluşur. Bilinç kaybı sebebiyle düşme, düşme sebebiyle de kırıklar görülebilir. Bunların dışında hem dolaşım sistemi ve hem de solunum sistemi elektrik çarpmasından etkilenir. Damarlar da elektrik çarpmasından önemli derecede etkilenebilirler. Damarlarda meydana gelen etki, kendini daha geç gösterebilir ve kalıcı olabilir. Elektrik tellerine asılı bir şekilde veya tellere temas halinde yerde yatar vaziyette bulunan kişilerde elektrik çarpası ihtimali düşünülmelidir. Kimi zaman da elektrik akımına kapılan kişi kablolardan ayrılmayı başarabilir. Bu durum da göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca düşük akımlı ve kısa süreli elektrik çarpmalarında, kişinin bilinci açık olabiliyor ve deri yüzeyinde de iz görünmeyebiliyor. Buna da dikkat edilmelidir.

Elektrik akımına kapıldığı görülen kişiye müdahalenin belirli aşamaları vardır. İlk olarak yapılması gereken; elektrik akımının şalter vasıtasıyla kesilmesidir. Eğer bu yapılamıyorsa, elektrik akımına kapılmış kişinin kablo ile olan teması kesilmelidir. Bunu yaparken de iletken olmayan cisimler kullanılmalıdır. Hemen sonrasında kazazedenin kalp atışlarındaki ve solunumundaki düzen kontrol edilmeli, düzensizlik gözlemlenir ise düzene girmesine yardımcı olunmalıdır. Bilinç kaybı yaşayan kazazedeler koma pozisyonuna alınmalıdır. Deri üzerinde yanıklar bulunuyorsa bakımı yapılmalı, kazazedenin hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahatlaması sağlanmalıdır. Düşme nedeniyle vücutta kırıklar oluşabileceğinden, kazazede hastaneye nakledilmeden önce kırık olup olmadığı kontrol edilmeli, kırık varsa uygun şekilde nakledilmelidir.

Tadalafil Oral Strip kırıklarda ilk yardım

 

 cheap jerseys
Top