İlkyardım Eğitici Eğitimi

buton
İlkyardım yönetmeliği kapsamında , ilkyardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının temel içeriği, ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir. Konu ile ilgili ilkyardım yönetmeliğini ekte ulaşabilirsiniz,

İlkyardım Eğitici Eğitim programlarına;
 • Tıp Doktorları,
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
 • Diş Hekimleri,
 • Eczacılar,
 • Biyologlar,
 • Diş Teknikerleri,
 • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Veteriner Hekimler,
 • Paramedikler,
 • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
 • Tıbbi Teknologlar,
 • Odyolog,
 • Sosyal Hizmet Uzmanı,
 • Emekli Sağlık Çalışanları,
 • Laborantlar,
 • Ebeler,
 • Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
 • Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.)

katılabilirler

İlkyardım Eğitici Eğitimleri ; Tıp Doktorları için; Eğitim Becerileri Eğitimi: 3 gün buy provigil online india Toplam Süre: 5 gün Diğer Sağlık Personeli için; (Tıp doktorları da bu programa katılabilir.) Standart İlkyardım Eğitimi: 5 gün [40 saat] İlkyardım Eğitimci Eğitimi: 3 gün robaxin 500mg online Toplam Süre: 5+3 gün (8 gün)
2 adet vesikalık fotoğraf, Kimlik fotokopisi ve diploma aslı ve fotokopisi (“aslı gibidir” onayı kurumumuz tarafından yapılabilir)
cheap Lyrica australia Yazılı Sınav: 40 soruluk çoktan seçmeli test yapılmaktadır. Yazılı sınavdan 85 ve üstü alanlar başarılı olmaktadır. Uygulama: İlkyardım uygulamaları yaptırılmaktadır. Uygulamadan da 85 ve üstü alanlar İlkyardım Eğitimini tamamlayarak Eğitim Becerileri Sınavına alınmaktadır. Doktorlar, Yönetmelik gereği ilkyardım eğitiminden muaftır, ancak sınava girmeleri gerekmektedir. Eğitim Becerleri Sınavı: Temel İlkyardım konularından birisinin sunumunun hazırlanarak Sınav Komisyonu’na sunulması şeklinde yapılmaktadır.
Sertifika 8 yıl geçerlidir
Sertifikanın 8 yılın sonunda güncellenmesi zorunludur. Güncelleme eğitimi en az 16 saat sürmektedir. NEDEN İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI ALINMALI? Sürücü kurslarında ve ilkyardım eğitim merkezlerinde ilkyardım eğitmenliği yapabilmek için sertifika zorunludur.
Top